forside

Gludsted Vandværk

       Enghavevej 46B

       7361 Ejstrupholm

 

 

 

 Vagt telefon


Vandværkspasser: Sten Østergaard               Mobil. 40 73 52 33


Formand: Henrik Holm Jensen                          Mobil. 20 74 05 71

Næstformand: Jan Caspersen                          Mobil. 28 90 52 12 Kasserer: Jacob Rosen Madsen                       Mobil. 60 17 84 38

 

Velkommen til Gludsted Vandværk

Vores vand

Driftstatus:

Der er i øjeblikket ingen driftsmeddelelser.

Generalforsamling


Tirsdag den 18 februar 2020 blev der afholdt generalforsamling på friskolens,

som altid foregik i god ro og orden.

 

Bestyrelsens årsberetning ved Henrik Holm Jensen. Han kunne fortælle om et år 2019 med normal drift, ikke de store udfordringer, dog med et ledningsbrug på Hjøllundvej i sensommeren, Året 2020 bliver et spændene år, da vores vandmåler skal udskiftes, og vi gene vil indføre fjernaflæsning.

 

Det godkendt regnskab blev gennemgået af Jacob Rosen Madsen, som var blevet revideret af revisor Finn Bennetsen og Thage Schwarts, som igen i år inden bemærkninger have.

 

Valg til bestyrelsen var i år Henrik Holm Jensen(genvalg) og Brian Nørlund blev valgt til bestyrelsen, Hans Johansen modtog ikke genvalg, Bestyrelsen takke for de mange års arbejder i bestyrelsen og for Gludsted Vandværk

 

Valg til suppleanter Michael Reckweg Nissen og Keld Kjærsgaard Vidriksen 

 

De to erfaringer revisor Finn Bennetsen og Thage Schwarts var klar på at tage et år mere, og som revisersuppleant var Laurits Thomsen også klar til at tage et år mere.

 

Efter generalforsamling var der konstituering af bestyrelsen.

Og den nye bestyrelse ser følgende ud.


Formand Henrik Holm Jensen, næstformand blev Jan Susgaard Caspersen som også varetager jobbet som sekretær. Og som kasserer Jacob Rosen Madsen.

Menigt medlem er så Jørgen Henneberg og Brian Nørlund

 

Gludsted Vandværk er et lille veldrevet værk med 2 boringer og eget vandbehandlingsanlæg, og har fælles forsyningssikkerhed med Hampen.


Vi forsyner ca 160 brugere, lige fra parcelhuse til landbo og industri.

Vi leverer ca 21.000 m3 vand om året

Copyright © All Rights Reserved